Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Wprowadzenie do Programu
 Polska przystępując w 2004 r. do Unii Europejskiej, stała się jednocześnie członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, European Economic Area, EEA). W jego skład wchodzą kraje UE oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein (zwane Darczyńcami).

W zamian za dostęp do wspólnego rynku Darczyńcy ustanowili Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), zwane potocznie funduszami norweskimi/EOG.

Polska stała się beneficjentem funduszy EOG i norweskich z chwilą przystąpienia do UE. Pierwsza edycja wdrażania NMF i MF EOG 2004-2009 została zakończona. Obecnie wdrażana jest kolejna perspektywa finansowa na lata 2009-2014.

Celem bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Darczyńców jest zmniejszanie różnic społeczno-ekonomicznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy krajami udzielającymi wsparcia a je otrzymującymi.

Oprócz Polski odbiorcami pomocy jest 15 krajów członkowskich UE: 11 państw, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 i 2007 r., Grecja, Hiszpania, Portugalia oraz Chorwacja.

Pieniądze na środowisko

Informacje na temat efektów osiągniętych dzięki dofinansowaniu przyznanemu na sektor środowiska
w edycji 2004-2009 można znaleźć tutaj (link do strony).

W ramach edycji 2009-2014 Polska otrzyma 578,1 mln euro (łącznie z funduszy EOG oraz norweskich). Wsparcie obejmuje różne sektory i udzielane jest w postaci 17 programów operacyjnych (link do strony). Trzy spośród nich zarządzane są przez Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

•    PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów – alokacja 21 mln euro;
•    PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych – alokacja 15 mln euro;
•    PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – alokacja 144,1 mln euro.

W programach PL02 i PL03 dostępne środki zostały rozdysponowane. Kolejne nabory nie są planowane, ewentualnie uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację projektów umieszczonych na listach rezerwowych.  

W programie PL04 trwa ocena wniosków złożonych w konkursie zakończonym 15 września 2014 r.

Co dalej?

W związku z licznymi zapytaniami osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia z funduszy EOG i norweskich, informujemy, że ze względu na wyczerpanie środków nie są obecnie planowane kolejne konkursy.

Zainteresowanych dofinansowaniem projektów z sektora środowiska zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat środków unijnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, a także ofertą finansowania ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zachęcamy do obejrzenia udostępnionego przez Ambasadę Norwegii w Polsce filmu informującego o tym, jakie dziedziny wspierają fundusze EOG i norweskie:


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare