Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

HYDROGEOLOGIA


Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce

2014-10-23

+ więcej: Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce


Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce

2014-01-17

+ więcej: Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce


Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworow geotermalnych

2009-07-08

+ więcej: Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworow geotermalnych


Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce

2009-12-29

+ więcej: Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce


„Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów wodnogospodarczych Poradnik metodyczny”

2013-11-05

+ więcej: „Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów wodnogospodarczych Poradnik metodyczny”


"Wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego dla złóż wód podziemnych uznanych za kopaliny" - poradnik metodyczny

Rozmiar: 5,84MB


Dopuszczalne wahania eksploatacyjnych i fizyczno-chemicznych parametrów wód leczniczych

Rozmiar: 2,17MB


Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie - stan aktualny i perspektywy rozwoju

Rozmiar: 2,54MB


Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych

Rozmiar: 8,29MB


Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych

Rozmiar: 11,92MB


Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych - Poradnik metodyczny

Rozmiar: 56,27MB


Ocena prognoz zasobów eksploatacyjnych poprzez porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji ujęć wód podziemnych (studium metodyczne)

Rozmiar: 96,06MB


Sporządzanie projektów zagospodarowania złoża dla wód leczniczych

Rozmiar: 6,82MB


Słownik hydrogeologiczny

Rozmiar: 6,83MB


Współoddziaływanie wód zwykłych i leczniczych- zasady dokumentowania, ochrony i gospodarki wodnej

Rozmiar: 14,23MB


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352717 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare