Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA I DZIAŁANIA NA RZECZ EKOSYSTEMÓW

Przejdź do zakładki edukacja ekologiczna
                                                                                                                                                                                                                                             

Utrata samej bioróżnorodności, jak i utrata jej użytkowania i wartości kulturowych, które ze sobą
niesie, prowadzi do wymierania i zubożania Ziemi, oznacza niebezpieczeństwo dla ludzkiego zdrowia
i dobrobytu. Badania pokazują, że większość obywateli UE słyszało termin różnorodność biologiczna:

  • tylko 35% zna znaczenie różnorodności biologicznej,
  • tylko 19% Europejczyków oznajmiło, iż utrata różnorodności biologicznej ma bezpośredni wpływ na ich życie,
  • 35% oświadczyło, że będzie miała wpływ w przyszłości.

W Polsce jedynie 38% Polaków zna pojęcie bioróżnorodność. Jednocześnie zaledwie 12% polskiego społeczeństwa zanikanie gatunków zwierząt i roślin uznaje za jeden z największych problemów środowiska naturalnego. Problemem jest nieznajomość wśród społeczeństwa zagadnień związanych z różnorodnością biologiczną, która jest ważnym elementem naszego dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów – ogólnopolska kampania informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej jest skierowany do dzieci w wieku 4-9 lat oraz nauczyciele przedszkolni i klas I-III szkoły podstawowej.

Celem projektu jest ukształtowanie postawy przyjaznej różnorodności biologicznej wśród dzieci, podniesienie wiedzy i aktywności nauczycieli w tym zakresie oraz zrozumienie wpływu bioróżnorodności na jakość życia.

Wczesna edukacja nie tylko umożliwia dzieciom rozwinięcie swojego potencjału, ale może także przyczynić
się do zaangażowania rodziców zachęci ich do spędzania czasu aktywnie ze swoim dzieckiem, w trosce
o jego rozwój i realizację potrzeb.

Kampania społeczna w telewizji i radiuKAMPANIA TELEWIZYJNA
Kamapania społeczna w prasie regionalnejKAMPANIA INTERNETOWA
Wydarzenia w ramach kampanii spolecznejPROGRAM MOTYWACYJNY DLA NAUCZYCIELIKomponent internetowy kampanii społecznejKONFERENCJE

Podsumowanie kampanii społecznejRAPORTY I BADANIA
Archiwum projektów ekologicznych w ramach kampanii społecznejARCHIWUM
Inne materiały o ochronie przyrody w ramach kampaniiMATERIAŁY PROMOCYJNE
nazwa projektu


Różnorodość biologiczna i działania na rzecz ekosystemów - ogólnopolska kampania
informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare