Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Seminarium dla Europy Środkowo-Wschodniej - przygotowania do XVI Konferencji Stron CITES

W dniach 3 i 4 grudnia 2012 r. w Warszawie, z inicjatywy polskich organów CITES: naukowego (Państwowej Rady Ochrony Przyrody) i zarządzającego (Ministerstwa Środowiska) odbyło się seminarium, którego celem były przygotowania do nadchodzącej XVI Konferencji Stron Konwencji Waszyngtońskiej – CITES (marzec 2013 r., Bangkok, Tajlandia). W seminarium uczestniczyły kraje regionu Europy wschodniej i centralnej, zarówno Unii Europejskiej: Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry jak również kraje spoza UE: Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Mołdawia, Serbia. Na seminarium obecny był także przedstawiciel Komisji Europejskiej, a także reprezentanci organów CITES ze Stanów Zjednoczonych
i Rosji.

Pierwszy dzień był poświęcony w pełni jednej z propozycji na nadchodzącą Konferencję, zgłoszonej przez USA, a dotyczącej przeniesienia niedźwiedzia polarnego z załącznika II do bardziej restrykcyjnego załącznika I CITES.Prezentacja nt. niedźwiedzia polarnego (Organ Naukowy CITES Rosji) Ten budzący już od XV Konferencji Stron CITES duże zainteresowanie temat został w sposób kompleksowy omówiony przez przedstawicieli USA (kraju zgłaszającego propozycję) oraz Rosji. Uczestnicy mieli sposobność zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi stanu populacji niedźwiedzia polarnego i jej zagrożeń. Przeniesienie niedźwiedzia polarnego z zał. II do zał. I CITES wzbudza ogromne kontrowersje i odmienne reakcje, tak wśród krajów zasięgu (USA i Rosja są za przeniesieniem, Norwegia, Kanada i Grenlandia (Dania) – przeciw) jak i w UE (część krajów podobnie jak Dania sprzeciwia się propozycji uznając ją za zbyt słabo uzasadnioną, lecz wiele skłania się do jej poparcia). Faktem niewątpliwym jest to, że populacja niedźwiedzia jest zagrożona, głównie przez zmiany klimatu i związany z nimi zanik siedlisk a dodatkowe pozyskanie niedźwiedzi przez polowania z pewnością nie pomaga kurczącym się populacjom. Różne są natomiast interpretacje co do spodziewanych skutków zmian w przepisach CITES. Przeniesienie do zał. I oznaczałoby zakaz międzynarodowego komercyjnego handlu okazami niedźwiedzia (skóry, wyroby ze skór i kości – ozdoby, pamiątki) co zdaniem zwolenników propozycji przyczyniłoby się do obniżenia kwot pozyskania (zmniejszenie podaży przez zmniejszenie popytu), lecz zdaniem jej przeciwników wcale nie wpłynęłoby na poziom pozyskania uwarunkowany głównie własnymi potrzebami społeczności lokalnych, na które CITES nie miałby wpływu (skóry do wyrobu ubrań, ocieplenia schronień, mięso na cele spożywcze).

W drugim dniu seminarium skupiono się na pozostałych istotnych propozycjach USA, a także na priorytetach i propozycjach Unii Europejskiej na nadchodzącą Konferencję Stron.

Najważniejsze propozycje USA to szereg zmian w przepisach zmierzających do zwiększenia reżimu ochronnego przez włączenie do CITES lub przeniesienie z zał. II do I, szeregu gatunków żółwi oraz kilku gatunków ryb (ryba-piła, płaszczki morskie i słodkowodne, rekin: żarłacz białopłetwy)

Przedstawiciele Polski, w swoich prezentacjach, przedstawili niezwykle istotne z punktu widzenia UE propozycje włączenia doPrezentacja nt. rekinów (Organ Zarządzający CITES w Polsce) załącznika II CITES żarłacza śledziowego oraz 3 gatunków rekinów młotów, natomiast przedstawiciel Komisji Europejskiej omówił propozycje UE dotyczące zmniejszenia częstotliwości tajnych głosowań podczas Konferencji Stron, a także wyeliminowania skutków konfliktów interesów mogących mieć miejsce przy pracach Komitetów Roślin i Zwierząt CITES. Podkreślił też trzy priorytety Unii Europejskiej związane z funkcjonowaniem CITES: zwiększenie transparencji w ramach CITES (do czego mają się przyczynić dwie ww. propozycje dotyczące trybu głosowania i prac komitetów naukowych), konieczność skuteczniejszego egzekwowania przepisów CITES (szczególnie w świetle rosnącego kłusownictwa na słoniach i nosorożcach oraz nielegalnego handlu kością słoniową i rogiem nosorożca) oraz wykorzystanie CITES do ochrony gatunków morskich (rekiny, płaszczki i inne komercyjnie eksploatowane gatunki).


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare