Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Kwartalna ankieta sprawozdawcza z bieżącej działalności koncesjonariusza na koncesji

Instrukcja do kwartalnej ankiety sprawozdawczej z bieżącej działalności koncesjonariusza na koncesji „Nazwa”. Ankieta dotyczy firm prowadzących prace geologiczne zatwierdzone na koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

W załączonej tabeli podano tylko przykładowe rodzaje pomiarów i analiz. Wymagane jest zestawienie wszystkich wykonanych/wykonywanych pomiarów, reinterpretacji, interpretacji, analiz etc. Wymagane jest podanie zakresu ilościowego w danym kwartale z uwzględnieniem odpowiednich jednostek i miar.

W kolumnie „termin zakończenia” wymagane jest podanie planowanego terminu zakończenia zadania.

Przy opisie analiz geologicznych podano tylko przykładowe zadania. Wymagane jest podanie wszystkich wykonanych/wykonywanych prac. Przykładowo przy analizie stratygrafii sekwencji w kolumnie „dane ilościowe” podano ilość metrów przeanalizowanego profilu oraz ilość wykorzystanej sejsmiki (np. 300m/450km).

Przy pobieraniu próbek należy zdefiniować rodzaj próbki np.: rdzeń/rdzeń boczny/zwierciny oraz średnicę rdzenia i interwał opróbowania a także wykaz i miejsce przechowywania pobranych próbek.

W przypadku analiz desorpcji należy podać czy są wykonywane czy nie, na jakiej ilości prób oraz wskazać wykonawcę tych analiz.

W przypadku analiz laboratoryjnych należy podać rodzaje tych analiz, na jakiej ilości prób oraz wskazać wykonawców tych analiz.

Jeśli przeprowadzone prace pozwalają na charakterystykę strefy złożowej należy dodać jej opis, w szczególności pod kątem miąższości litologii oraz tektoniki.

W kolumnie „wykonawca” wymagane jest podanie podmiotu, który wykonał dane zadanie, np. koncesjonariusz, „NAZWA firmy podwykonawcy”.

W zadaniu „wykaz problemów” oczekiwane jest podanie organowi koncesyjnemu napotkanych trudności w zakresie np.: administracji, regulacji prawnych, biurokracji, problemów społecznych, awarii etc.

W zadaniu „inne” wymagane jest wpisanie wszelkiego rodzaju przeprowadzonych prac które nie zostały uwzględnione w załączonej tabeli.

W tabeli podano (szarą czcionką) przykładowe informacje.

PLIK DO POBRANIA


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352721 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare