Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

ETV
System Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV)

Jest nowym narzędziem wspierającym wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych do praktyki rynkowej. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją,  w której z jednej strony dzięki pracom badawczo-rozwojowym  oferowany jest szereg nowatorskich rozwiązań sprzyjających poprawie stanu środowiska,  korzystnych dla zdrowia ludzkiego a także opłacalnych pod względem ekonomicznym . Z drugiej strony jednak zainteresowanie firm wdrażaniem tych rozwiązań jest słabe z prostego powodu - są to technologie nowe i nie sprawdzone, a co z tym idzie obarczone pewnym ryzykiem.

System ETV pozwala w sposób niezależny i bezstronny sprawdzić, czy parametry sprawności deklarowane przez dostawcę nowatorskiej technologii środowiskowej są zgodne z prawdą i poparte rzetelnymi danymi z badań. Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. W rezultacie weryfikacji dostawca technologii uzyskuje Świadectwo Weryfikacji jako potwierdzenie, że  parametry sprawności deklarowane dla danej technologii są wiarygodne i oparte na solidnych podstawach naukowych.

Obecnie europejski system ETV wdrażany jest jako program pilotażowy z udziałem kilku państw UE, w tym Polski.


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare