Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

postępowania koncesyjne i inne


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2015 r. ws. wszczęcia postępowania na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. dotyczącego zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów-Albigowa-Krasne"

materiał przekazany przez:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

2015-12-28

+ więcej: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2015 r. ws. wszczęcia postępowania na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. dotyczącego zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów-Albigowa-Krasne"


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Góra” (części bloków koncesyjnych nr: 245, 246, 265, 266), zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

materiał przekazany przez:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

2015-12-23

+ więcej: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Góra” (części bloków koncesyjnych nr: 245, 246, 265, 266), zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Nowa Sól" (części bloków koncesyjnych nr: 224, 244, 245) zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

materiał przekazany przez:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

2015-12-23

+ więcej: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Nowa Sól" (części bloków koncesyjnych nr: 224, 244, 245) zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze


Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Wschowa" części bloków koncesyjnych nr 245, 264, 265,266 zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 613, 587 i 850)

2015-12-14

+ więcej: Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Wschowa" części bloków koncesyjnych nr 245, 264, 265,266 zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 613, 587 i 850)


Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielenia i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w obszarze „Koło Zachód”

materiał przekazany przez:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

2015-11-27

+ więcej: Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielenia i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w obszarze „Koło Zachód”


Obwieszczenie Ministra Środowiska zawiadamiające o wydaniu decyzji w przedmiocie zmiany koncesji nr 63/92 na wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Osobnica”

materiał przekazany przez:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

2015-11-23

+ więcej: Obwieszczenie Ministra Środowiska zawiadamiające o wydaniu decyzji w przedmiocie zmiany koncesji nr 63/92 na wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Osobnica”


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352713 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare