Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

postępowania koncesyjne i inne


Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielenia i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w obszarze „Bukowice”

materiał przekazany przez:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

2016-02-05

+ więcej: Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielenia i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w obszarze „Bukowice”


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Kotlarka" zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

materiał przekazany przez:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

2016-02-01

+ więcej: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Kotlarka" zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 28 stycznia 2016 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji nr 14/2010/p, udzielonej Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. (obecnie Tauron Wydobycie S.A.) na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze „Wisła I i Wisła II-1”

materiał przekazany przez:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

2016-01-28

+ więcej: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 28 stycznia 2016 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji nr 14/2010/p, udzielonej Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. (obecnie Tauron Wydobycie S.A.) na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze „Wisła I i Wisła II-1”


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 21 stycznia 2016 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 197/94 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża „Turze Pole - Zmiennica”

materiał przekazany przez:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

2016-01-26

+ więcej: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 21 stycznia 2016 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 197/94 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża „Turze Pole - Zmiennica”


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2016 r. ws. zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego z wniosku PGNiG SA o zmianę koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów-Albigowa-Krasne"

materiał przekazany przez:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

2016-01-22

+ więcej: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2016 r. ws. zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego z wniosku PGNiG SA o zmianę koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów-Albigowa-Krasne"


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 13 stycznia 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 12.01.2016 zmieniającej koncesję nr 1/2012/p udzielonej na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu na obszarze złoża rud Zn-Pb „Laski” i jego południowo-wschodniego obrzeżenia

materiał przekazany przez:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

2016-01-13

+ więcej: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 13 stycznia 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 12.01.2016 zmieniającej koncesję nr 1/2012/p udzielonej na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu na obszarze złoża rud Zn-Pb „Laski” i jego południowo-wschodniego obrzeżenia


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare