Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

rozporządzenia wydane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych

2009-04-01

+ więcej: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin

2009-04-01

+ więcej: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych

2009-04-01

+ więcej: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rejestru obszarów górniczych

2009-04-01

+ więcej: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rejestru obszarów górniczych


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych

2009-04-01

+ więcej: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża

2009-04-01

+ więcej: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża


Rozporządzenie Ministra Środowiska 23 października 2007 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Rozmiar: 120,48kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania ikierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

Rozmiar: 194,12kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej

Rozmiar: 172,87kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie podziemnych składowisk odpadów

Rozmiar: 94,48kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie - tekst ujednolicony

Rozmiar: 0B


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin

Rozmiar: 103,64kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadaćdokumentacje geologiczne złóż kopalin

Rozmiar: 161,83kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinnyodpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie

Rozmiar: 290,94kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów druków dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów - tekst ujednolicony

Rozmiar: 99,26kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie wzorów druków dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów

Rozmiar: 87,99kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie w sprawie wzorówdruków dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowaniaodpadów

Rozmiar: 99,34kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin

Rozmiar: 127,56kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Rozmiar: 23,58kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Rozmiar: 77,22kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin

Rozmiar: 100,32kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Rozmiar: 211,82kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin

Rozmiar: 89,35kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż

Rozmiar: 90,51kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż

Rozmiar: 103,35kB


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego

Rozmiar: 94,08kB


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż  innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin pod

Rozmiar: 113,18kB


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych itermalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych z

Rozmiar: 36,74kB


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Rozmiar: 30,6kB


Rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Rozmiar: 119,62kB


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare