Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Seminarium o przestrzeganiu CITES w Europie Środkowo-Wschodniej

O przestrzeganiu CITES w Europie Środkowo-Wschodniej

W dniach 7-9 grudnia 2011 r., w ramach dobiegającej końca polskiej Prezydencji, na zaproszenie Komisji Państwowej Rady Ochrony Przyrody ds. CITES oraz Ministerstwa Środowiska odbyło się w Poznaniu spotkanie organów państwowych oraz organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej, zaangażowanych w przestrzeganie Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES).

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają podobne kłopoty ze skutecznym egzekwowaniem CITES. Ze względu na położenie wzdłuż wschodniej granicy UE wiele z tych państw jest szczególnie odpowiedzialnych za kontrolę przewozu z kierunku azjatyckiego zwierząt i roślin chronionych oraz wykonanych z nich produktów. Dlatego też Polska, w ramach trwającej Prezydencji w Radzie UE, postanowiła zorganizować seminarium w celu wymiany doświadczeń i pomysłów oraz nawiązania ściślejszej współpracy na tym polu. Finansowo wsparła je Unia Europejska oraz sieć przyrodniczych organizacji pozarządowych CEEweb for Biodiversity. Stronę organizacyjną powierzono Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody „Salamandra”.

35 reprezentantów organów naukowych i zarządzających CITES oraz organizacji pozarządowych z 9 krajów (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Węgry) przez 3 dni prezentowało m.in. krajowe rozwiązania prawne dotyczące systemu rejestracji posiadania zwierząt chronionych i dokumentów wymaganych przy ich komercyjnym wykorzystywaniu. Dyskutowali też o możliwości skuteczniejszego zwalczania nielegalnego handlu okazami chronionych gatunków w Internecie. Osobna sesja, prowadzona przez reprezentanta organizacji TRAFFIC, była poświęcona problemowi eksploatacji populacji gadów w Azji Południowo-Wschodniej, skąd wiele okazów trafia do Europy (np. do prywatnych hodowli lub jako wyroby ze skóry).

Prezentacja TRAFFIC dot. handlu okazami CITES z Azji

Wyniki seminarium mogą m.in. pomóc w wypracowaniu wspólnych propozycji ujednolicenia wymagań dotyczących dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie okazów w handlu wewnątrzkrajowym lub wewnątrzunijnym. Polska przewodzi specjalnej Grupie Roboczej, która pracuje nad takimi zaleceniami na potrzeby Komisji Europejskiej. Uczestnicy seminarium byli zgodni, że spotkania takie należy kontynuować. Kolejne ma odbyć się w przyszłym roku.

Podczas Seminarium uczestnicy odwiedzili poznańską Palmiarnię, która ma dużą kolekcję roślin i zwierząt chronionych na podstawie CITES (na zdjęciach poniżej:  wilczomlecz, kaktusy, storczyki, żółw czerwonolicy - gatunek inwazyjny, jesiotry).

Wilczomlecz kaktusy

storczyki

żółw czerwonolicy - gatunek inwazyjny jesiotry


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352721 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare