Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Sprawozdania


Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

2015-06-23

+ więcej: Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.


Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu dwutlenku tytanu (Dz. Urz. L 54 z 25.2.1978, str. 19, z późn. zm.) za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

2014-08-21

+ więcej: Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu dwutlenku tytanu (Dz. Urz. L 54 z 25.2.1978, str. 19, z późn. zm.) za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.


Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu dwutlenku tytanu (Dz. Urz. L 54 z 25.2.1978, str. 19, z późn. zm.) za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

2013-12-06

+ więcej: Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu dwutlenku tytanu (Dz. Urz. L 54 z 25.2.1978, str. 19, z późn. zm.) za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.


Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu dwutlenku tytanu (Dz. Urz. L 54 z 25.2.1978, str. 19, z późn. zm.)_2005

2013-12-06

+ więcej: Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu dwutlenku tytanu (Dz. Urz. L 54 z 25.2.1978, str. 19, z późn. zm.)_2005


Sprawozdanie RP na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz WE L z 31.12.1994 r., s. 34-45, z późn., zm.) za kres od 1 stycznia 2004 r. do 28 grudnia 2005 r.

2013-12-06

+ więcej: Sprawozdanie RP na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz WE L z 31.12.1994 r., s. 34-45, z późn., zm.) za kres od 1 stycznia 2004 r. do 28 grudnia 2005 r.


Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. L 194 z 25.07.1975 str. 47 - 49, L 78 z 26.03.1991

2013-12-03

+ więcej: Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. L 194 z 25.07.1975 str. 47 - 49, L 78 z 26.03.1991


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare