Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

konsultacje społeczne


Projekt Szóstego Raportu Rządowego oraz dwuletniego raportu dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2013-11-18

+ więcej: Projekt Szóstego Raportu Rządowego oraz dwuletniego raportu dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu


Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COM(2013) 769

Termin zgłaszania uwag: 19 listopada 2013 r.
Adres, na który można nadsyłać uwagi: grzegorz.grobicki@mos.gov.pl

materiał przekazany przez:
Departament Zrównoważonego Rozwoju

2013-11-15

+ więcej: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COM(2013) 769


Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowa strategia leśne na rzecz lasów i sektora leśno drzewnego COM(2013)659

materiał przekazany przez:
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody

2013-10-28

+ więcej: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowa strategia leśne na rzecz lasów i sektora leśno drzewnego COM(2013)659


Projekt Krajowego Raportu dotyczącego implementacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

materiał przekazany przez:
Departament Zrównoważonego Rozwoju

2013-10-18

+ więcej: Projekt Krajowego Raportu dotyczącego implementacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń


Komunikat Komisji Europejskiej ws. Międzynarodowego Porozumienia w sprawie zmian klimatu planowanego na 2015 r.: Kształtowanie międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianom klimatu po 2020 roku.

materiał przekazany przez:
Departament Zrównoważonego Rozwoju

2013-05-21

+ więcej: Komunikat Komisji Europejskiej ws. Międzynarodowego Porozumienia w sprawie zmian klimatu planowanego na 2015 r.: Kształtowanie międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianom klimatu po 2020 roku.


Konsultacje społeczne 7. EAP

materiał przekazany przez:
Departament Zrównoważonego Rozwoju

2013-03-19

+ więcej: Konsultacje społeczne 7. EAP


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352713 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare