Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ograniczenia w handlu okazami węgorza

 • Ograniczenia w handlu okazami węgorza europejskiego w 2011 r. - NOWOŚĆ

  W krajach Unii Europejskiej, do końca 2011 roku nie będą wydawane zezwolenia na import i eksport okazów węgorza europejskiego (Anguilla anguilla). Takie ograniczenie jest wynikiem ustaleń Grupy ds. Przeglądu Naukowego oraz Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą, które ogłoszono 7 stycznia 2011 r. w drodze noty Komisji Europejskiej.

  Wprowadzenie zakazu wydawania zezwoleń importowych i eksportowych CITES (niezbędnych w przypadku handlu okazami węgorza z krajami spoza UE) jest wynikiem bardzo wyraźnego spadku liczebności węgorza europejskiego. Podczas spotkania Grupy ds. Przeglądu Naukowego oraz Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą  ustalono, iż  dalsze pozyskiwanie jego narybku na potrzeby handlu międzynarodowego może przyczynić się do drastycznego osłabienia populacji tego gatunku – wpisanego po 14 Konferencji Stron Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) na listę gatunków zagrożonych wyginięciem.

  Wspomniany zakaz dotyczy wydawania zezwoleń CITES na wszelkie okazy węgorza europejskiego czyli osobniki żywe, martwe i produkty z nich wytworzone. 

  Od powyższego zakazu przewidziano jednak pewne odstępstwa. Dotyczą one tzw. okazów „przedkonwencyjnych”, to znaczy takich, które pozyskano przed 13 marca 2009 r., zanim zaczęły obowiązywać przepisy CITES wobec gatunku węgorza europejskiego. W tym przypadku, zezwolenie na import lub eksport może być wydane jeśli wnioskodawca przedstawi dokumentację świadczącą o pozyskaniu okazów przed w/w datą oraz organ naukowy CITES (w Polsce jest nim Państwowa Rada Ochrony Przyrody) wyda pozytywną opinię. Odstępstwo od zakazu przywozu do Wspólnoty może dotyczyć również okazów węgorza, które zostały z jej terytorium legalnie wywiezione w okresie od 13 marca 2009 r. do 3 grudnia 2010 r.

  Komitet ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustalił, iż wspomniana „przedkonwencyjność” okazów węgorza europejskiego nie będzie miała zastosowania po dniu 1 kwietnia 2011 r. (w przypadku żywych okazów) oraz 1 kwietnia 2012 r. (w przypadku pozostałych okazów). 

  Szacuje się, iż populacja węgorza europejskiego zmniejszyła swoją liczebność o ponad 95% w stosunku do stanu z lat 80-tych XX w. Poziom odnawiania populacji tego gatunku stanowi obecnie 1-5% poziomu notowanego w latach 70-tych. Jedną z podstawowych przyczyn gwałtownego spadku liczebności populacji węgorza jest nadmierna eksploatacja jego zasobów na potrzeby handlowe. Problemem dla efektywnej ochrony tego gatunku jest ponadto skomplikowany cykl życiowy związany zarówno z wodami słodkimi (dorastanie) jak i słonymi (tarło). Według środowisk
  naukowych, brak podjęcia intensywnych działań ochronnych może przyczynić się do tego, iż w ciągu najbliższych 10-15 lat gatunek ten może wyginąć Objęcie węgorza ochroną w ramach CITES umożliwia ograniczanie odłowów komercyjnych i regulację handlu okazami tego gatunku.

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare