Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008-2015)


Treść dokumentu

Rozmiar: 1,35MB


Załącznik 1 Mapa planowanych prac dotyczących rozpoznania dyspozycyjnych zasobów wód pod-ziemnych w Polsce (załącznik graficzny)

Rozmiar: 3,63MB


Załącznik 1a Mapa stanu rozpoznania dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych w Polsce (załącznik graficzny)

Rozmiar: 3,59MB


Załącznik 2 Mapa stopnia udokumentowania GZWP wraz z obszarami priorytetowymi do dalszych badań (załącznik graficzny)

Rozmiar: 947,47kB


Załącznik 3a Mapa gęstości punktów monitoringu ilościowego w obrębie JCWPd wraz ze wskazaniem obszarów priorytetowych dla rozwoju sieci. (załącznik graficzny)

Rozmiar: 3,6MB


Załącznik 3b Mapa gęstości punktów monitoringu diagnostycznego w obrębie JCWPd wraz ze wskazaniem obszarów priorytetowych dla rozwoju sieci. (załącznik graficzny)

Rozmiar: 3,58MB


Załącznik I Zestawienie wykonanych dokumentacji hydrogeologicznych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w podziale na RZGW (stan na 28.02.2008) (załącznik tabelaryczny)

Rozmiar: 101kB


Załącznik II Zestawienie udokumentowanych GZWP (załącznik tabelaryczny)

Rozmiar: 40,5kB


Załącznik IIIa Zestawienie punktów badawczych monitoringu ilościowego sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych - stan na 1.01.2008 (załącznik tabelaryczny)

Rozmiar: 482,5kB


Załącznik IIIb Zestawienie punktów badawczych monitoringu diagnostycznego sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych - stan na 1.01.2008 (załącznik tabelaryczny)

Rozmiar: 407,5kB


Załącznik IVa Zestawienie obszarów bilansowych wytypowanych do dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w latach 2008-2015 (załącznik tabelaryczny)

Rozmiar: 54kB


Załącznik IVb Zestawienie kolejności wykonywania projektów i dokumentacji zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w latach 2008-2017 (załącznik tabelaryczny)

Rozmiar: 27,5kB


Załącznik V-1 Zestawienie priorytetowych obszarów dokumentowania GZWP (załącznik tabelaryczny)

Rozmiar: 33kB


Załącznik V-2 Zestawienie GZWP do reambulacji (załącznik tabelaryczny)

Rozmiar: 18kB


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare