Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Zmiany w CITES po XV Konferencji Stron CITES, 2010 r.

Konsekwencje zmian w załącznikach CITES od 23 czerwca 2010 r., po XV Konferencji Stron Konwencji Waszyngtońskiej:

usunięcie z załącznika I lub II - brak zmian dotyczących wymogów w zakresie konieczności uzyskiwania zezwolenia na wywóz z Unii Europejskiej (zezwolenie eksportowe/świadectwo reeksportu), uzyskiwania zezwolenia importowego na wwóz do UE oraz prowadzenia działalności komercyjnej na obszarze UE, aż do aktualizacji Załącznika do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Obowiązująca obecnie lista gatunków znajduje się tutaj.

wprowadzenie do załącznika I lub II - obowiązek uzyskania zezwolenia eksportowego/świadectwa reeksportu na wywóz z UE, zezwolenia importowego na wwóz do UE; dotyczy wszystkich okazów: żywych, martwych, części i pochodnych, chyba że podlegają one zwolnieniu od niektórych wymogów zgodnie z rozdziałem XIV rozporządzenia Komisji (WE) Nr 865/2006 ("Dobra osobiste i majątek gospodarstwa domowego").

w tym: żywe ssaki, ptaki, gady i płazy: brak dodatkowych zmian (poza powyższymi) aż do aktualizacji Załącznika do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Po aktualizacji rozporządzenia gatunki zostaną umieszczone w załącznikach A lub B przepisów Unii Europejskiej, co niesie za sobą obowiązek rejestracji, zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie przyrody.

Dotyczy w szczególności następujących gatunków gadów i płazów, które mogą być hodowane w celach hobbystycznych:

Legwany z rodzaju Ctenosaura: C. bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis - włączenie gatunków (nieuwzględnionych do tej pory w przepisach Konwencji) do załącznika II

Chwytnice (Agalychnis spp.) - włączenie gatunków z rodzaju Agalychnis (nieuwzględnionych do tej pory w przepisach Konwencji) do załącznika II

Salamandra Neurergus kaiseri - włączenie gatunku (nieuwzględnionego do tej pory w przepisach Konwencji) do załącznika I


Szczegółowe podsumowanie zmian po XV Konferencji Stron Konwencji Waszyngtońskiej.

Data wejścia w życie: 23 czerwca 2010 r.:

Logo XV Konferencji Stron

ZWIERZĘTA:

Wilk/pies/dingo (Canis lupus) – wyłączenie form udomowionych i dingo (traktowanych odpowiednio jako Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo) spod przepisów Konwencji,

Krzyżówka mariańska (Anas oustaleti) - wyłączenie gatunku spod przepisów Konwencji (dotychczas w załączniku I) - gatunek wymarły

Legwany z rodzaju Ctenosaura: C. bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis - włączenie gatunków (nieuwzględnionych do tej pory w przepisach Konwencji) do załącznika II

Chwytnice (Agalychnis spp.) - włączenie gatunków z rodzaju Agalychnis (nieuwzględnionych do tej pory w przepisach Konwencji) do załącznika II

Plakat promujący propozycję dot. chwytnic

Krokodyl meksykański (Crocodylus moreletii) - przeniesienie populacji Belize i Meksyku z załącznika I do II, z zerową kwotą dla zwierząt pochodzących ze środowiska przyrodniczego przewożonych na cele komercyjne

Krokodyl nilowy (Crocodylus niloticus) - przeniesienie populacji Egiptu z załącznika I do II, z zerową kwotą dla zwierząt pochodzących ze środowiska przyrodniczego przewożonych na cele komercyjne

Salamandra Neurergus kaiseri - włączenie gatunku (nieuwzględnionego do tej pory w przepisach Konwencji) do załącznika I

Chrząszcz Dynastes satanas - włączenie gatunku (nieuwzględnionego do tej pory w przepisach Konwencji) do załącznika II

ROŚLINY:

Operculicarya hyphaenoides, Operculicarya pachypus - przeniesienie tych gatunków roślin, należących do rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae), z załącznika II do I

Zygosicyos pubescens, Zygosicyos tripartitus - włączenie tych gatunków roślin (nieuwzględnionych do tej pory w przepisach Konwencji), należących do rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae), do załącznika II

Euphorbia miserera - wyłączenie tego gatunku rośliny, należącego do rodziny wilczomleczowatych (Euphorbiaceae), spod przepisów Konwencji (dotychczas w załączniku II)

Drzewo różane (Aniba rosaeodora) - włączenie tych gatunków roślin (nieuwzględnionych do tej pory w przepisach Konwencji), należących do rodziny wawrzynowatych (Lauraceae), do załącznika II. Obejmuje: kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejki, olejki eteryczne; nie dotyczy gotowych produktów zapakowanych i gotowych do sprzedaży

nasiona roślin: Beccariophoenix madagascariensis, Neodypsis decaryi = Dypsis decaryi - włączenie nasion roślin z rodziny palmowatych (Palmae) do załącznika II (dotychczas rośliny te były objęte załącznikiem II, ale z wyłączeniem nasion)

Adenia olaboensis - włączenie gatunku (nieuwzględnionego do tej pory w przepisach Konwencji), należącego do rodziny męczennicowatych (Passifloraceae), do załącznika II

Orothamnus zeyheri, Protea odorata - wyłączenie tych gatunków roślin, należących do rodziny srebrnikowatych (Proteaceae), spod przepisów Konwencji (dotychczas w załączniku II)

Cyphostemma elephantopus, Cyphostemma montagnacii - włączenie tych gatunków roślin (nieuwzględnionych do tej pory w przepisach Konwencji), należących do rodziny winoroślowatych (Vitaceae), do załącznika II

Bulnesia sarmientoi - włączenie tego gatunku rośliny (nieuwzględnionego do tej pory w przepisach Konwencji), należącego do rodziny parolistowatych (Zygophyllaceae), do załącznika II. Obejmuje: kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejki, proszek i ekstrakty

Zmiany szczegółowe dotyczące przypisów:
Rodzina kaktusowate (Cactaceae) i niektóre inne gatunki
Rodzina storczykowate (Orchidaceae)
przedstawiają się w sposób następujący:

Rodzina kaktusowate (Cactaceae) i inne taksony, których dotyczył dotychczasowy przypis #1 i #4, czyli następujące rośliny:
Agave victoriae-reginae
Galanthus spp.
Sternbergia spp.
Pachypodium spp. (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku I)
Tillandsia harrisii    
Tillandsia kammii  
Tillandsia kautskyi  
Tillandsia mauryana
Tillandsia sprengeliana  
Tillandsia sucrei
Tillandsia xerographica
Cactaceae
spp. (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku I oraz z wyjątkiem: Pereskia spp., Pereskiopsis spp. i Quiabentia spp.)
Caryocar costaricense
Cyathea spp.
Cycadaceae spp.
Cibotium barometz
Didiereaceae spp.
Dioscorea deltoidea
Dionaea muscipula
Euphorbia spp. (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku I)
Gnetum montanum
Oreomunnea pterocarpa
Platymiscium pleiostachyum

Aloe spp. (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku I oraz z wyjątkiem Aloe vera/Aloe barbadensis nie objętego przepisami CITES)
Magnolia liliifera var. obovata
Swietenia humilis
Nepenthes spp.
Cistanche deserticola
Beccariophoenix madagascariensis
Neodypsis decaryi
Meconopsis regia
Podocarpus neriifolius
Anacampseros
spp.
Avonia spp.
Lewisia serrata
Cyclamen spp.
Orothamnus zeyheri
Protea odorata
Prunus africana
Sarracenia
spp. (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku I)
Bowenia spp.
Aquilaria spp.  
Gonystylus spp.  
Gyrinops spp.
Tetracentron sinense
Welwitschia mirabilis

Zamiaceae spp. (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku I)
Hedychium philippinense
Zamiast przypisów #1 i #4, które zostają uchylone, wprowadza się jeden przypis o treści:
"Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami); wyłączenie nie obejmuje nasion roślin z rodziny kaktusowatych (Cactaceae spp.) eksportowanych z Meksyku oraz nasion Beccariophoenix madagascariensis i Neodypsis decaryi eksportowanych z Madagaskaru;
b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju Vanilla (z rodziny storczykowatych (Orchidaceae) i ze sztucznie rozmnażanych roślin z rodziny kaktusowatych (Cactaceae spp.);
e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych naturalnie lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Opuntia, podrodzaju Opuntia oraz Selenicereus (rodzina kaktusowate (Cactaceae)).
f)  gotowych produktów wytworzonych z Euphorbia antisyphilitica, zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego."
Przypis w odniesieniu do roślin z rodziny kaktusowatych (Cactaceae spp.), przyjmuje następujące brzmienie:
"Sztucznie rozmnażane osobniki następujących mieszańców i/lub kultywary nie podlegają przepisom niniejszej Konwencji:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultywary)
Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczepione na następujących podkładkach: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus or Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (kultywary)."

Zmiana przypisu odnoszącego się do roślin z rodziny storczykowatych (Orchidaceae) wymienionych w załączniku I:
Uchyla się obecny przypis w brzmieniu:
"W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem I, sadzonki oraz hodowle tkanek uzyskane in vitro, w stałym albo płynnym podłożu, transportowane w sterylnych pojemnikach, nie podlegają przepisom Konwencji"
zastępując go następującym:
"W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem I, sadzonki oraz hodowle tkanek uzyskane in vitro, w stałym albo płynnym podłożu, transportowane w sterylnych pojemnikach, nie podlegają przepisom Konwencji tylko jeśli okazy spełniają definicję "sztucznego rozmnożenia" przyjętą przez Konferencję Stron."

Zobacz również:

Podsumowanie zmian w załącznikach (strona Sekretariatu CITES)

Nowe załączniki (obowiązujące od 23 czerwca 2010 r.) po uwzględnieniu powyższych zmian (strona Sekretariatu CITES)

Załączniki obowiązujące do 23 czerwca 2010 r. (strona Sekretariatu CITES)


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare