Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Kontrole resortowe - 2010 r.

Kontrole przeprowadzone w 2010 r.


Biebrzański Park Narodowy

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 20 do 23 lipca 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 12/2010 z 14 lipca 2010 r.

Tematyka

Kontrola w zakresie gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego przy Biebrzańskim Parku Narodowym.

2010-11-29

+ więcej: Biebrzański Park Narodowy


Centrum Informacji o Środowisku

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 22 lutego do 5 marca  2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 4/2010 z 17 lutego 2010 r.

Tematyka

Kontrola przeprowadzona w zakresiegospodarki finansowej oraz realizacji zamówiń publicznych w aspekcie przestrzegania przepisów Prawa zamówień publicznych

2010-07-20

+ więcej: Centrum Informacji o Środowisku


Centrum Informacji o Środowisku oraz Ministerstwo Środowiska

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 28 kwietnia do 14 maja 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 7/2010 z 30 kwietnia 2010 r.

Tematyka

Kontrola przeprowadzona w zakresie Realizacji umowy zawartej w dniu 14 grudnia 2007 r. "Zapewnienie komunikacji i przepływu danychmiędzy bazami danych i rejestrami prowadzonymi przez resort środowiska oraz ich wizualizacja na Ekoportalu przy wykorzystaniu GIS, jak również przeszkolenie przyszłych administratorów i użytkowników systemu w ramach projektu TF2005/017-488.03.05 - Wzmocnienie administracji w dziedzinie środowiska naturalnego poprzez systemy technologii informatycznej".

 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego.

2010-07-22

+ więcej: Centrum Informacji o Środowisku oraz Ministerstwo Środowiska


Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 19 stycznia do 21 stycznia 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 2/2010 z 18 stycznia 2010 r.

Tematyka

Kontrola przeprowadzona w zakresie działań podjętych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych związanych z wnioskiem Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 25 sierpnia 2008r. Zn.spBOS 7321/06/08 dotyczącym zmiany przeznaczenia 2.5 ha gruntów leśnych na cele nieleśne, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Zdroje, przeznaczonych pod wyciąg narciarski.

 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego.

2010-04-27

+ więcej: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 18 maja do 28 maja 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 9/2010 z 11 maja  2010 r.

Tematyka

Kontrola przeprowadzona w zakresie zbadania przesłanek postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 lipca 2009r., Zn.: GDOŚ/DON/00/289-22/318/09/sw uchylającego skarżone postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 maja 2009r., Zn.: RDOŚ-32-WOOŚ-N-6650/155/09/mł i stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego.

2010-07-16

+ więcej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 6 do 17 września 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 14/2010 z 2 września 2010 r.

Tematyka

Kontrola przeprowadzona w zakresie systemu nadzoru sprawowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nad gospodarką odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prawidłowości sporządzania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska raportów dotyczących gospodarki w/w odpadami.

2010-11-18

+ więcej: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352717 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare