Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Archiwum


Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów; Raport 2004

2009-04-09

+ więcej: Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów; Raport 2004


Prezentacje oraz wystąpienia Głównego Geologa Kraju

2009-04-09

+ więcej: Prezentacje oraz wystąpienia Głównego Geologa Kraju


Przetarg na ustanowienie prawa użytkowania górniczego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Niniejszym informujmy, że w dniu 5 grudnia 2007 zakończyły się procedury przetargowe na ustanowienie prawa użytkowania górniczego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Zgodnie z art. 11 ust 2a pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) obszary objęte przetargiem, na których użytkowanie górnicze nie zostało ustanowione, mogą zostać udostępnione w trybie bezprzetargowym.

 

 

2009-04-09

+ więcej: Przetarg na ustanowienie prawa użytkowania górniczego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego


Polish Geology Forum

2009-04-09

+ więcej: Polish Geology Forum


Nagroda Geologia 2007

2009-04-09

+ więcej: Nagroda Geologia 2007


Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (wersja przed międzyministerialną konferencją uzgodnieniową)

Na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska została zamieszczona wersja projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw opracowana po dokonaniu analizy uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Projekt będzie przedmiotem dyskusji oraz dalszych uzgodnień podczas międzyresortowej konferencji uzgodnieniowej. Kolejne wersje projektu, będące efektem dalszych etapów procesu legislacyjnego, będą również umieszczane na stronach Ministerstwa lub stronach Rządowego Centrum Legislacji.

2013-05-22

+ więcej: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (wersja przed międzyministerialną konferencją uzgodnieniową)


List otwarty prezydenta Inowrocławia

Rozmiar: 243,99kB


List Podsekretarza Stanu Głównego Geologa Kraju w sprawie powołania Polskiej Służby Geologicznej

Rozmiar: 137,87kB


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare