Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Fluorowane gazy cieplarniane


Nowa publikacja KE dotycząca kwestii związanych z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia (UE) nr 517/20014 dla importerów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. (Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation)

2015-12-07

+ więcej: Nowa publikacja KE dotycząca kwestii związanych z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia (UE) nr 517/20014 dla importerów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. (Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation)


Przydział kontyngentów na 2016 rok dla producentów i importerów substancji HFC

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2015-10-23

+ więcej: Przydział kontyngentów na 2016 rok dla producentów i importerów substancji HFC


Aktualności i informacje dla użytkowników f-gazów

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2015-06-12

+ więcej: Aktualności i informacje dla użytkowników f-gazów


Publikacje

2015-06-01

+ więcej: Publikacje


Przydział Kontyngentów na wprowadzenie wodorofluorowęglowodorów (HFC) do obrotu na 2016 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 wprowadzenie do obrotu wodorofluorowęglowodorów (HFC) przez każdego producenta lub importera podlega limitom ilościowym. Od 1 stycznia 2015 r. Komisja Europejska przydziela kontyngenty na wprowadzenia do obrotu substancji HFC zgodnie z artykułem 16 i Załącznikiem V i VI Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 każdemu producentowi lub importerowi produkującemu lub importującemu substancję HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 na dany rok kalendarzowy. Kontyngenty przyznawane są w tonach ekwiwalentu CO2.

Kontyngenty nie są przydzielane producentom lub importerom produktów i urządzeń zawierających substancje HFC.

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2015-03-05

+ więcej: Przydział Kontyngentów na wprowadzenie wodorofluorowęglowodorów (HFC) do obrotu na 2016 r.


Wymóg dotyczący raportowania w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Zgodnie z artykułem 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wymagane jest przekazywanie raportów do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2015-02-18

+ więcej: Wymóg dotyczący raportowania w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych.


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare