Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Prawo

Aktualne wersje aktów prawnych są dostępne na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: http://isip.sejm.gov.pl


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych

Rozmiar: 345,29kB


Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (Dz.U. 2015, poz. 196)

Rozmiar: 858,82kB


Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1133)

Rozmiar: 1008,75kB


Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1238)

Rozmiar: 854,38kB


Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981)

Rozmiar: 704,14kB


Informacja Ministerstwa Środowiska dotycząca organu administracji geologicznej właściwego w sprawach zatwierdzania dokumentacji geologicznych przedstawiających wyniki prac wykonanych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopalin wydanych przez Ministra Środowiska

Rozmiar: 1,64MB


Informacja do przedsiebiorców naftowych dotycząca zmiany zasad udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

Rozmiar: 2,05MB


Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące udostępniania danych zawartych w Banku Hydro i innych bazach danych hydrogeologicznych

Rozmiar: 2,68MB


Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2011 r.

Rozmiar: 64kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

Rozmiar: 146,05kB


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare