Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Oleje odpadowe


Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz.Urz. WE L 194 z 25.7.1975, str. 23, L 42 z 12.2.1987, str. 43, L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 332 z 28.12.2000, str. 91) za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r

2013-12-06

+ więcej: Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz.Urz. WE L 194 z 25.7.1975, str. 23, L 42 z 12.2.1987, str. 43, L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 332 z 28.12.2000, str. 91) za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r


Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz.Urz. WE L 194 z 25.7.1975, str. 23, L 42 z 12.2.1987, str. 43, L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 332 z 28.12.2000, str. 91) za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

2011-07-18

+ więcej: Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz.Urz. WE L 194 z 25.7.1975, str. 23, L 42 z 12.2.1987, str. 43, L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 332 z 28.12.2000, str. 91) za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.


Wymagania w zakresie postępowania z olejami odpadowymi

+ więcej: Wymagania w zakresie postępowania z olejami odpadowymi


Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666)

+ więcej: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666)


Zestawienie obowiązujących rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666)

+ więcej: Zestawienie obowiązujących rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968)

+ więcej: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968)


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare