Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

PCB/PCT


Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 20-27, L 168 z 2.7.1994, str. 28, L 33 z 4.2.2006 str. 1) za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

2011-07-18

+ więcej: Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 20-27, L 168 z 2.7.1994, str. 28, L 33 z 4.2.2006 str. 1) za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.


Wymagania w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi PCB/PCT

+ więcej: Wymagania w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi PCB/PCT


Zestawienie obowiązujących rozporządzeń dotyczących PCB/PCT na podstawie wymagań zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

+ więcej: Zestawienie obowiązujących rozporządzeń dotyczących PCB/PCT na podstawie wymagań zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)


Link do strony Komisji Europejskiej poświęconej problematyce odpadów zawierających PCB/PCT

+ więcej: Link do strony Komisji Europejskiej poświęconej problematyce odpadów zawierających PCB/PCT


Analiza możliwości finansowania przez przedsiębiorstwa działań zmierzających do rozwiązania w nich problemu urządzeń zawierających PCB

+ więcej: Analiza możliwości finansowania przez przedsiębiorstwa działań zmierzających do rozwiązania w nich problemu urządzeń zawierających PCB


Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 20-27, L 168 z 2.7.1994, str. 28, L 33 z 4.2.2006 str. 1) za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

2011-07-18

+ więcej: Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 20-27, L 168 z 2.7.1994, str. 28, L 33 z 4.2.2006 str. 1) za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare