Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Komunalne osady ściekowe


Wymagania w zakresie postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi

+ więcej: Wymagania w zakresie postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 oraz Nr 155, poz. 1299)

+ więcej: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 oraz Nr 155, poz. 1299)


Dyrektywa 86/278/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów w rolnictwie

2009-08-26

+ więcej: Dyrektywa 86/278/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów w rolnictwie


Link do strony Komisji Europejskiej poświęconej problematyce komunalnych osadów ściekowych

+ więcej: Link do strony Komisji Europejskiej poświęconej problematyce komunalnych osadów ściekowych


Link do strony Komisji Europejskiej z informacjami o nowelizacji dyrektywy 86/278/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów w rolnictwie

2009-08-26

+ więcej: Link do strony Komisji Europejskiej z informacjami o nowelizacji dyrektywy 86/278/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów w rolnictwie


Określenie kryteriów stosowania osadów ściekowych poza rolnictwem

+ więcej: Określenie kryteriów stosowania osadów ściekowych poza rolnictwem


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare