Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Wzór umowy

 

 


UWAGA! Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w priorytetach I-XIII  Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie doprecyzowania terminu początkowego okresu odsetkowego (§ 17 ust. 11). Nowe wzory umów obowiązują od 28 kwietnia 2011 r.

Priorytet

Wzór umowy dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi

Wzór umowy dla państwowych jednostek budżetowych

Załączniki

I Gospodarka wodno-ściekowa

Umowa o dofinansowanie

 

Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych

Załączniki

II Gospodarka odpadami i ochrona brzegów morskich

Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych

Załączniki

III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych

Załączniki

IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska- priorytet IV

 

 

Załączniki

Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska- Działanie 4.1

V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska

Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych

Załączniki


Poniżej znajdują sie archiwalne wersje umów o dofinansowanie:

plik pdf Projekt wzoru umowy o dofinansowanie

Lista załączników do umowy o dofinansowanie

 1. Harmonogram realizacji Projektu.
 2. Plan finansowania Projektu.
 3. Plan wystąpienia o środki dotacji rozwojowej i środki NFOŚiGW.
 4. Zaświadczenie z banku o posiadaniu przez Beneficjenta rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki na dofinansowanie.
 5. Oświadczenie Beneficjenta dot. wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do których nie uzyskał on zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)
 6. Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu.

Projekt wzoru umowy dla działania 4.1

Załączniki do umowy o dofinansowanie dla priorytetu IVMenu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare