Pismo Ministra Srodowiska do Komisji Europejskiej dotyczące przekazania Wykazów obiektów energetycznego spalania (źródeł spalania paliw) zgłoszonych do derogacji, o której mowa w art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE

Wykaz obiektów energetycznego spalania (źródeł spalania paliw) zgłoszonych do derogacji ciepłowniczej, o której mowa wart. 35 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE

Wydrukowano: 2018-12-16 02:17
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_9_6043.html