Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielenia i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w obszarze „Bukowice”

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Kotlarka" zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 28 stycznia 2016 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji nr 14/2010/p, udzielonej Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. (obecnie Tauron Wydobycie S.A.) na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze „Wisła I i Wisła II-1”

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 21 stycznia 2016 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 197/94 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża „Turze Pole - Zmiennica”

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2016 r. ws. zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego z wniosku PGNiG SA o zmianę koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów-Albigowa-Krasne"

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 13 stycznia 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 12.01.2016 zmieniającej koncesję nr 1/2012/p udzielonej na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu na obszarze złoża rud Zn-Pb „Laski” i jego południowo-wschodniego obrzeżenia

Wydrukowano: 2018-11-16 21:11
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_8_4671.html