Aby zostać subskrybentem Newslettera „Fundusze europejskie w sektorze środowiska” prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres fundusze@mos.gov.pl

Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Fundusz Norweski

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW”

Projekty bilateralne rekomendowane do dofinansowania z funduszy norweskich - rozstrzygnięcie naboru FWD PL04 NMF

Projekty bilateralne rekomendowane do dofinansowania z funduszy EOG - rozstrzygnięcie I naboru FWD PL02

Dodatkowe środki dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” - aktualizacja z dn. 05.01.2016

Dodatkowe środki dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

III TURA SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY NORWESKICH I EOG

Wydrukowano: 2018-12-14 12:14
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_8_4465.html