Konsultacje społeczne projektu stanowiska Rządu w odniesieniu do dokumentu: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Climate action progress report, including the report on the functioning of the European carbon market and the report on the review of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide COM(2015) 576

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Protokół paryski - plan przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie po 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

Zawiadomienie Urzędu Morskiego w Szczecinie o sporządzeniu projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000

Konsultacje społeczne dotyczące Komunikatu i Zalecenia Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego

Konsultacje społeczne projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca stanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE (COM (2014) 20)

Wydrukowano: 2018-11-16 20:49
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_8_3686.html