Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za lata 2012-2013

Projekt programu monitoringu wód morskich

Projekt wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich

Projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich

Ankieta dla gmin w sprawie Komunalnych osadów ściekowych

W przypadku pytań proszę kontaktować się z p. Martą Barszczewska lub p. Joanną Warchoł (tel. 22 579 26 78 lub 22 579 25 33).

Wydrukowano: 2018-12-14 11:44
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_8_3432.html