Informacje o POIiŚ 2007-2013 -> KLIKNIJ


Aby zostać subskrybentem Newslettera „Fundusze europejskie w sektorze środowiska” prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres fundusze@mos.gov.pl

 


Aktualności POIiŚ 2014-2020

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów do oceny wniosków w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20

Ogłoszono kolejne dwa konkursy na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Harmonogram naborów wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

Wydrukowano: 2018-10-16 21:14
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_6_5924.html