Wykaz operatorów statków powietrznych, którzy w terminie nie przedłożyli krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami raportów rocznych odnośnie wielkości emisji CO2 w roku 2012 i nie dokonali umorzenia w rejestrze Unii uprawnień do emisji

Wykaz operatorów statków powietrznych, przypisanych do Polski jako państwa administrującego

Wykaz operatorów statków powietrznych, którzy w terminie nie przedłożyli krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami raportu o wielkości emisji oraz raportu o liczbie tonokilometrów za rok 2011

Wykaz operatorów statków powietrznych, przypisanych do Polski jako państwa administrującego

Informacja o korekcie uprawnień dla operatorów statków powietrznych

Informacja o uprawnieniach przyznanych operatorom statków powietrznych

Wydrukowano: 2018-11-14 16:16
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_6_4613.html