Wykonanie w 2011 r. budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w częąściach: 22 - Gospodarka wodna i 41 - Środowisko

Gospodarowanie rzeczowym majątkiem trwałym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego

Wydrukowano: 2018-10-18 00:34
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_5_5762.html