Przekazanie sprawozdań

Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2007

Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2007

Sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007

Informacja o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów za rok 2007

Zbiorcza informacja o gospodarowaniu środkami w Narodowym, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2005-2007

Wydrukowano: 2018-12-14 10:31
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_5_2382.html