Zarządzenie nr 79 z dnia 30 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Zarządzenie nr 76 z dnia 7 wrzenia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Zarządzenie nr 56 z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych

Zarządzenie nr 15 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Środowiska

Wydrukowano: 2018-10-18 00:45
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_2_3603.html