Procedury stanowienia aktów prawnych


Zgodnie z art. 149 ust. 2 Konstytucji RP, Minister Środowiska wydaje rozporządzenia i zarządzenia.

W ramach działu administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko (ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej) Minister przedkłada inicjatywy i projekty aktów normatywnych, tj.:

 
Tryb i zasady prowadzonych przez Ministra prac legislacyjnych nad projektami ustaw i rozporządzeń, określają przepisy:


Tryb i zasady prowadzonych przez Ministra prac legislacyjnych nad projektami umów międzynarodowych, określają przepisy:

Wydrukowano: 2018-10-17 03:16
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_54.html