Antykorupcja w Ministerstwie Środowiska

W Ministerstwie Środowiska funkcjonuje specjalny adres mailowy antykorupcja@mos.gov.pl. Adres ten ma służyć osobom, którym zależy na sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniu Ministerstwa Środowiska.

Co należy zgłaszać:

-        nieprawidłowości i nadużycia w ramach działań Ministerstwa Środowiska;

-        działania sprzeczne z prawem, mogące prowadzić do szkody w mieniu Skarbu Państwa;

-        przypadki nadużywania lub przekraczania uprawnień, nepotyzmu, kumoterstwa, konfliktu interesów;

-        luki w przepisach lub procedurach, obejmujących zakres działania Ministerstwa Środowiska, mogące prowadzić do nadużyć.

 

Przed zgłoszeniem należy:

-        podjąć próbę potwierdzenia czy zgłaszane informacje są wiarygodne

-        w miarę możliwości upewnić się czy ich przekazanie nie ma na celu jedynie zdyskredytowania poszczególnych osób.

 

Dane osoby zgłaszającej będą udostępnione wyłącznie funkcjonariuszom odpowiednich służb.

Wszelkie sygnały będą skrupulatnie rozpatrywane, a w przypadku potwierdzenia się otrzymanych informacji sprawa będzie załatwiana zgodnie z przepisami prawa.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie www.antykorupcja.gov.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Wydrukowano: 2018-10-17 12:42
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_5398.html