SPA2020 Konsultacje Kontakt

 

Skutki zmieniającego się klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się stanowiąc zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie w tym także dla Polski. Konieczne jest zatem podjęcie działań na rzecz dostosowania się do prognozowanych skutków zmian klimatu, które powinny być realizowane jednocześnie z działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych. W odpowiedzi na tę potrzebę w Ministerstwie Środowiska powstał „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

Dokument SPA2020 oraz więcej informacji na temat zmian klimatu i adaptacji znajdziesz na portalu Ministerstwa Środowiska - KLIMADA

http://klimada.mos.gov.pl/

 

Wydrukowano: 2018-10-17 03:11
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_5145.html