System Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV)

Jest nowym narzędziem wspierającym wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych do praktyki rynkowej. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją,  w której z jednej strony dzięki pracom badawczo-rozwojowym  oferowany jest szereg nowatorskich rozwiązań sprzyjających poprawie stanu środowiska,  korzystnych dla zdrowia ludzkiego a także opłacalnych pod względem ekonomicznym . Z drugiej strony jednak zainteresowanie firm wdrażaniem tych rozwiązań jest słabe z prostego powodu - są to technologie nowe i nie sprawdzone, a co z tym idzie obarczone pewnym ryzykiem.

System ETV pozwala w sposób niezależny i bezstronny sprawdzić, czy parametry sprawności deklarowane przez dostawcę nowatorskiej technologii środowiskowej są zgodne z prawdą i poparte rzetelnymi danymi z badań. Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. W rezultacie weryfikacji dostawca technologii uzyskuje Świadectwo Weryfikacji jako potwierdzenie, że  parametry sprawności deklarowane dla danej technologii są wiarygodne i oparte na solidnych podstawach naukowych.

Obecnie europejski system ETV wdrażany jest jako program pilotażowy z udziałem kilku państw UE, w tym Polski.

Wydrukowano: 2018-10-17 12:26
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_4675.html