Przydatne informacje i zasady udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie znajdą Państwo na stronie www.ekoportal.gov.pl.

Konsultacje społeczne w sprawie raportu z wykonania Konwencji z Aarhus

Wydrukowano: 2018-10-22 09:26
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_4590.html