Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) kontrola zarządcza, stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a jej celem jest zapewnienie w szczególności:

Ustawowy obowiązek zapewnienia właściwie funkcjonującej kontroli zarządczej został nałożony m.in. na ministrów w kierowanych przez nich działach administracji rządowej oraz kierowników w odniesieniu do kierowanych przez nich jednostek sektora finansów publicznych.

 

Wydrukowano: 2018-10-17 03:55
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_3818.html