POWRÓT DO:

 

 

 

 

                 Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)

                 Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)

                 Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)

                 Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)

                 Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)


Wersje archiwalne pozostałych dokumentów dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej <tutaj>


Akty prawne

Unijne akty prawne (fundusze unijne na lata 2007-2013)

 

Polskie akty prawne


Wytyczne MRR

Wytyczne szczegółowe - obowiązujące w ramach Programu Infrastruktura i Środowiska 2007-2013 znajdują się na stronie Instytucji Zarządzającej

 http://www.pois.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx


Prawo zamówień publicznych

Akty prawne i rozporządzenia wykonawcze zmieniające ustawę prawo zamówień publicznych
Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl . Tym samym wersje elektroniczne zamieszczone na tej stronie stanowią jedynie materiał informacyjny.
Spis zmian w pzp (8 stycznia 2010 r.)


Informacja i promocja

Dokumenty oraz logo niezbędne do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach POIiŚ

Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)

Wydrukowano: 2018-12-14 10:32
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_3108.html