* Na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego publikowane są:

1) projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów i projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów kierowane do uzgodnień od dnia 1 lutego 2011 r. oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad nimi,

2) projekty rozporządzeń Ministra Środowiska kierowane do uzgodnień od dnia 1 lipca 2011 r. oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad nimi.

Wydrukowano: 2018-12-16 03:14
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_2225.html