Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne - ecolabel

EcolabelWspólnotowe oznakowanie ekologiczne - ecolabel, w postaci kwiatka, jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku.

Ecolabel jest także wiarygodnym świadectwem odpowiedzialności firmy, dostarczającej produkty i usługi, za stan środowiska oraz instrumentem ułatwiającym konsumentom podejmowanie świadomego wyboru produktów i usług.

Firma ma prawo. do użytkowania logo z kwiatkiem wtedy, gdy upoważniona jednostka certyfikująca potwierdzi spełnianie przez produkt lub usługę kryteriów oznakowania ekologicznego zawartych w odpowiednich decyzjach Komisji Europejskiej.

W Polsce, jednostką kompetentną w zakresie certyfikacji upoważniającej do stosowania oznakowania - ecolabel jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. prowadzi także certyfikację produktów uprawniającą do stosowania zastrzeżonego na rzecz PCBC S.A. oznakowania ekologicznego EKO.

 

Wydrukowano: 2018-11-16 23:17
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/8761_wspolnotowe_oznakowanie_ekologiczne_ecolabel.html