W Ministerstwie Środowiska o polityce klimatyczno-energetycznej

Sektor przedsiębiorców był reprezentowany przez: Polski Komitet Energii Elektrycznej, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej oraz Konfederację Lewiatan.

W trakcie seminarium przedstawiciele polskich przedsiębiorców przedstawili wpływ proponowanej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej po 2020 roku na ich działalność. Zaprezentowali również swoje ogólne propozycje do reformy unijnego system handlu uprawnieniami do emisji EU ETS.

Już teraz obciążenia przedsiębiorstw w ramach EU ETS stanowią ogromne wyzwanie. Nie ma możliwości prowadzenia dyskusji oraz podejmowania decyzji bez przeprowadzenia poważnej analizy skutków społeczno-gospodarczych tych obciążeń, a także ich wpływu na bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich. Kształt systemu EU ETS powinien uwzględniać w dużym stopniu specyfikę poszczególnych państw członkowskich, w tym przede wszystkich ich miks paliwowy, wewnętrzne okoliczności ekonomiczne i własne surowce – powiedział minister Szyszko.

- Unia Europejska ma ambicje być liderem w ochronie klimatu poprzez rozwój technologii niskoemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii. Ambicje te muszą być jednak dostosowane do specyfiki, potencjału oraz dotychczasowych wysiłków redukcyjnych poszczególnych państw członkowskich, i z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego – dodał minister Szyszko.

Ministerstwo Środowiska zaangażowane w realizację polityki klimatycznej

Ministerstwo Środowiska prowadzi aktywną politykę klimatyczną w kierunku zrównoważonego rozwoju, zgodnie z duchem Konwencji Klimatycznej, Protokołu z Kioto i Porozumienia Paryskiego. Celem tych działań jest zmniejszenie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, również poprzez pochłanianie CO2 przez lasy i glebę.

Polska posiada osiągnięcia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. W ramach Protokołu z Kioto zobowiązaliśmy się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 6% do roku 2012 w stosunku do roku 1988. Tymczasem osiągnęliśmy spektakularną redukcję rzędu 32% - w wyniku bardzo kosztownej społecznie transformacji gospodarczej. Te sukcesy powinny mieć swoje odzwierciedlenie w przyszłej polityce klimatycznej Unii Europejskiej – dodał minister Szyszko.

  

Wydrukowano: 2018-10-17 11:34
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/25624_w_ministerstwie_srodowiska_o_polityce_klimatyczno_energetycznej.html