Betlejemskie Światło Pokoju w Ministerstwie Środowiska

- Betlejemskie Światło Pokoju to symbol rodziny, ciepła i pokoju. Z radością przyjmujemy je do Ministerstwa Środowiska - powiedział minister Sławomir Mazurek, odbierając zapaloną święcę.

Akcja Betlejemskiego Światła Pokoju organizowana jest od 1986 roku jako wyraz solidarności z mieszkańcami Ziemi Świętej. Tuż przed Adwentem dziecko z Górnej Austrii zapala w Grocie Narodzenia w Betlejem światełko pokoju i przewozi je do swojego kraju. Następnie trafia ono do harcerzy z innych krajów, aby przekazywali je swoim rodakom. W ubiegłym roku światełko trafiło do ponad 30 krajów.

- To światło i życzenia przyjmuję jako życzenia dla wszystkich ludzi zatroskanych o stan środowiska w Polsce, w szczególności dla pracowników Ministerstwa Środowiska i nadzorowanych instytucji. Mam nadzieję, że to światło zagości nie tylko w urzędzie, ale także w naszych sercach. Życzę wszystkim, aby dobrze przeżyte święta zaowocowały nowymi siłami do podjęcia wyzwania „dobrej zmiany” – dodał minister Mazurek.

 

Wydrukowano: 2018-12-17 00:53
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/25543_betlejemskie_swiatlo_pokoju_w_ministerstwie_srodowiska.html