Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Środowiska

Lp.

Nazwa zbioru

Data wpisu zbioru do rejestru

Data ostatniej aktualizacji

1

Konkursy na stanowisko Dyrektora Szkoły Leśnej

14.10.2015

 

2

Awanse zawodowe nauczycieli szkół leśnych na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

14.10.2015

 

3

Zaświadczenia z egzaminu ze znajomości wykonywania polowania i zasad ochrony przyrody

14.10.2015

 

4

System Informacji Oświatowej

14.10.2015

 

5

Sigma

14.10.2015

 

6

Dane związane z prowadzeniem naboru na stanowisko dyrektorów Parków Narodowych

14.10.2015

 

7

Dane osobowe najemców lokali mieszkalnych i osób z nimi współzamieszkujących, dane osobowe podnajemców

14.10.2015

 

8

Zbiór danych osobowych osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych

14.10.2015

 

9

Zbiór danych osób, które złożyły oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych

14.10.2015

 

10

Zbiór danych osób, którym uznano kwalifikacje geologiczne

14.10.2015

 

11

Baza skarg, wniosków i petycji

14.10.2015

 

12

Baza danych ekspertów Grupy Roboczej ds. oceny wniosków o dofinansowanie

14.10.2015

 

13

Baza Pełnomocników ds. Realizacji Projektów (MAO)

14.10.2015

 

14

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej/informacji
o środowisku

14.10.2015

 

15

Centralny System Odpadowy

14.10.2015

 

16

Aktywni uczestnicy i obserwatorzy wysłuchań publicznych prowadzonych
w ramach kampanii „Porozmawiajmy o łupkach”

14.10.2015

 

17

Dane kontaktowe członków Państwowej Rady Ochrony Środowiska

14.10.2015

 

18

Listy uczestników konkursów, konferencji i szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Środowiska

14.10.2015

 

Wydrukowano: 2018-12-17 01:16
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/25289_rejestr_zbiorow_danych_osobowych_przetwarzanych_w_ministerstwie_srodowiska.html