Strategie

Krajowa polityka ochrony środowiska  prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych. Podstawową strategią w obszarze środowiska jest Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”

Dodatkowo, polityka ochrony środowiska jest prowadzona za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, opracowywanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.

W celu ułatwienia pracy samorządom Ministerstwo Środowiska przygotowało Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Wytyczne zostały skonsultowane z urzędami marszałkowskimi, Związkiem Powiatów Polskich, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydrukowano: 2018-10-16 21:13
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/25187_strategie.html