Umowa nr 53/2015/Wn-50/EE-EE/D z dnia 11.03.2015 r.

Ministerstwo Środowiska w dniu 11 marca 2015 r. zawarło umowę nr 53/2015/Wn-50/EE-EE/D, na realizację zadania pod nazwą "Wsparcie działań Ministra Środowiska w zakresie pozaformalnej edukacji ekologicznej".

Wartość dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi 12 248 000 PLN.

 

Wydrukowano: 2018-10-18 00:35
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/24428_umowa_nr_53_2015_wn_50_ee_ee_d_z_dnia_11_03_2015_r.html