Przewodnik do przekazywania danych dotyczących hałasu w środowisku: DF1_DF5: Główne drogi, główne linie kolejowe, główne lotniska i aglomeracje wyznaczone przez państwo członkowskie

Wydrukowano: 2018-12-14 11:36
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/24240_przewodnik_do_przekazywania_danych_dotyczacych_halasu_w_srodowisku_df1_df5_glowne_drogi_glowne_linie_kolejowe_glowne_lotniska_i_aglomeracje_wyznaczone_przez_panstwo_czlonkowskie.html