ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Resortem wiodącym w zakresie odnawialnych źródeł energii jest Ministerstwo Gospodarki.

Informacje na temat dofinansowania OZE ze środków krajowych znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydrukowano: 2018-12-14 16:15
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/14587_odnawialne_zrodla_energii.html