Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Archiwum: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ministerstwa Środowiska

W celu złożenia wniosku do Ministerstwa Środowiska on-line konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Lista usług udostępnianych przez Ministerstwo Środowiska na ePUAP:

Dla jednostek podległych i nadzorowanych:

Dla poniższych usług wymagany jest podpis certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do MŚ
:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza oraz dołączenie podpisanego, podpisem elektronicznym, dokumentu on-line na stronie ePUAP.

2. Przesłanie na adres info@mos.gov.pl dokumentu, podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, jako załącznik e-maila.

Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy MŚ (8.15 – 16:15) do Kancelarii Głównej mieszczącej się w pokoju nr 4 przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie na następujących nośnikach danych:

a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB
c. Płyta CD-RW lub DVD-RW

Wymienione wyżej nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Ministerstwa Środowiska:

1. Maksymalna wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 20 MB.

2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

3. Akceptowane formaty załączników to:

a. DOC, RTF
b. ODS, ODT
c. XLS
d. CSV
e. TXT
f. GIF, TIF, BMP, JPG
g. PDF
h. ZIP, RAR (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowalne formaty załączników)

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.

 

Identyfikator podmiotu oraz adres skrytki domyślnej Ministerstwa Środowiska

Identyfikator podmiotu: mos
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /mos/skrytka

zobacz aktualną wersję

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352777 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare